Projektledning & kvalitetssäkra

Sällan går IT-projekt som planerat och man spränger en budget flera gånger om.

Kontakta oss
Inledning
Behovsanalys är kritiskt

En IT-projekt brukar omfatta flera olika avdelningar i en verksamhet. Är inte alla med på tåget brister kedjan. 

Etapp 1
Konsekvensanalys & kvalitetssäkra

När ett arbetsunderlag finns på plats måste det finnas en konsekvensanalys för projektets genomförande. Kvalitetssäkrade processer och system måste vara utfört.

Etapp 2
Genomförande

Ett bra projekt följer sin tilltänkta tidsram. Frågor som uppstår eller utmaningar som väntar runt hörnet är alla en del av genomförandet.

Slutförande & 
Uppföljning

Uppföljning

Har projektet uppnått samtliga mål? Ligger det frågor som ännu inte blivit besvarade? Har vi uppnått det kunden efterfrågat?

Det är sällan så enkelt

Vi har en gedigen erfarenhet av att jobba med olika typer av projekt, vare sig det gäller implementering av våra egna tjänster eller migrera kunders IT-miljöer till en tredje part. Alla projekt bär med sig sina egna utmaningar och under årens lopp har vi utvecklat en hel del verktyg för att säkerställa en leverans.

Men en grundbult är en väl genomförd behovsanalys, under arbetets gång en dynamisk konsekvensanalys och kommunikation. Kanske just därför våra projekt nästan alltid går i mål både vad det gäller kostnad och vad kunden önskade uppnå. 

Tack vare vår erfarenhet och nätverk av nyckelkompetens står vi aldrig ensamma och ni aldrig övergivna.