Threat Intelligence

Våra uppdrag innebär att vi ibland behöver samla in och analysera information, stora mängder information från väldigt många källor. Vanligtvis sker detta internt av vår SOC-personal vid olika typer av intrång.

Kontakta oss
Intrång
Intrång upptäcks av vår SOC

Cybersecurity -plattformen ASYS larmar och ett intrång bekräftas av SOC-personal.

Dataanalys
Ett Case aktiveras

All tillgänglig information och data samlas in för analys. Prio 1 är att säkra information.

Extern inhämtning
Mer information behövs

När en incident har skett räcker det inte alltid med den information som är insamlad. Vid dessa tillfälle tar vår SOC in extern information.

En del av arbetet

Informationsinhämtning är nödvändigt för att kunna återge en korrekt bild av vad som har skett vid de tillfällen en aktör är relativt okänd. Denna information förmedlas till Polisen då en incident varit allvarlig eller ifall GDPR-information har läckt ut.