IT-infrastruktur - Från början till slut

Under åren har vi lagt många mil nätverkskablar, vare sig det har gällt kontor, lager eller utomhus.

Kontakta oss

Projektering & Anbud

Vid stora projekt jobbar man ofta i grupp och tillsammans med flera aktörer. Via oss har du full insyn i våra projekt och pågående etapper.

Hela vägen

Beroende projektet kan vi även ta hand om IT-installationen av diverse utrustning, även om vi inte har levererat den.

Utbyggnad och förändring

Genom rätt verktyg innebär ofta en utbyggnad och förändring inga större merkostnader. Vi kan hitta en enskild kabel bland 100 andra inom 30 sekunder. 

Certifierad installation

Vi har möjlighet att certifiera hela er installation om det krävs.