Cybersäkerhet

Security Operations Center - Ta kontroll över er IT


Honeypot 

Genom att imitera en tjänst eller server, kan en honungsfälla snabbt larma ifall någon är inne i ert nätverk

Agent

Installera våra agenter med en knapptryckning. Analys och åtgärd sker central via vår SOC

Inspelning

Likt en kameraövervakning kan vi gå tillbaka i tiden för att analysera incidenter

Incident

Incidenter hanteras direkt av vår SOC

Allt ingår - alltid

IT-säkerhetshoten ökar och blir allt mer avancerade. För att möta detta behöver vi en ny generation av IT-miljöer, där cybersäkerhet är en del av ordinarie IT-leveransen.


Rutiner

Goda rutiner och en modern IT-policy kan rädda många verksamheter

VPN

All kommunikation bör vara krypterad, oavsett vad man använder

FIM

Övervaka era dokument och ta kontroll över vem, vad och hur de används

Support

Vi bryr oss och värdesätter våra kunders verksamheter, vi finns tillgängliga