Policy & Rutiner

Väl fungerande rutiner innebär både tid och kostnadsbesparing. Dessutom kräver GDPR en tydlig struktur gällande hur data får hanteras och lagras.

Kontakta oss

Ett tydligt flödeschema

Policy och rutiner kan snabbt bli en hög med dokument man sätter i en pärm för att man måste. Men genom att rita tydliga flödesscheman och med uppföljning kan man snabbt förhindra en katastrof. Exempel på hur ett kryptovirus ska hanteras, ett dataintrång eller hur GDPR-klassad information ska lagras innebär ofta en kostnadsbesparing ifall något olyckligt skulle ske.

Våra konsulter hjälper er att identifiera vilka styrdokument som är rekommenderat för just er, flödesschema för att säkerställa och minimera risken för dataförlust, och tack vare en omfattande GDPR-manual brukar det inte ta mer än en dag att få till de dokument som är nödvändiga.

GDPR på plats

Vi rekommenderar att alla företag har en färdig GDPR-Manual på plats.  

Datastruktur

Hur lagras och hanterar ni era interna dokument och filer?
Klassificering av data underlättar arbetet med att identifiera risker.

Virus och intrång

Ett dataintrång eller kryptovirus innebär ofta enorma kostnader.
Vi hjälper er med att ta fram tydliga flödesscheman för att minimera era kostnader.

Arbeta efter ISO 27001 

Arbeta efter ISO 27001 som standard säkerställer er information framåt.
Vi hjälper er med hur man säkrar upp sin digitala information.

Incident & rapport

Vid en incident måste det finnas tydliga styrdokument för att hantera detta. 

Hantera extern data

Hur hanterar in USB-minnen? Eller finns det någon policy för hur nedladdade filer ska hanteras?