Red Team - Threat hunting - Pentest

ProjAlpha SOC växer

Vi utökar våra tjänster med en helt ny avdelning för att stärka vår SOC och Cybersecurity-plattform.

Som en del i vår långsiktiga vision krävs det en dynamisk plattform för att möta morgondagens AI-hot. Vi tror på att fånga upp, med hjälp av Machine Learning, den kunskap och de verktyg Red Team jobbar med för att snabbare kunna hantera incidenter. 

Inom kort kommer vi att lansera vår nya avdelning så håll utkik.


ProjAlpha SOC - AI
En Milstolpe har nåtts