ProjAlpha SOC - AI

En Milstolpe har nåtts

AI-ML

MachineLearning med avvikelsedetektion i realtid. Dessutom analyseras data på packetnivå.

False-Positive

Genom vårt unika implementation av AI kapar vi risken för fellarm utan att göra avkall på analysdata. Insamlad och analyserad säkerhetsinformation är densamma.

Precision

Vår plattform agerar med precision, autonomt och enbart på avvikelser. Eskalerade händelser blockeras lika snabbt.

Korrelation

Ständiga penetrationstester på både våra kunder men även vår egen SOC stärker vår cybersecurity-plattform per automatik.

Arbetet med AI och framförallt hur det ska kunna implementeras på bred front har länge varit en fråga vi har arbetat med. Idag erbjuder de flesta någon form av AI på ett antal begränsade datastycken. 

Vi arbetar istället från ett helt annat perspektiv, då kravspecifikationen vi ställde oss var att ska AI kunna användas, måste vi kunna använda den på all insamlad information. Detta utan att göra avkall på varken systemintegriteten eller begränsas av vilken data vi ska kunna bearbeta. 

Detta är en Milstolpe, då vi idag har en teknisk plattform som inte är begränsad till vilken typ av modell som används för AI. Dessutom har vi möjligheten att identifiera de kommande AI-angreppen.

Ny grafisk stil för ProjAlpha