ProjAlpha bygger egen Datahall

ASYS Cybersecurity blir en del av vår datahall


Behovet att säker IT ökar allt mer, och med säkerhet anser vi att det inte räcker med att placera en server 100m ner under mark. 

För att backa bandet lite, började tanken på en egen datahall med decentraliserad IT. Lösningen på detta blev vad vi kallar för "The Grid", ett mini-internet, till viss del inspirerade av TOR. Vi behövde få till en driftsäker infrastruktur som var helt oberoende av vilken internetleverantör du använde, dessutom behövde vi kunna växla mellan publika IP-adresser, mobilt, fast och de gamla ADSL-anslutningarna.

"The Grid" löste problemet och gjorde det möjligt att ansluta vad som helst, hur som helst och när som helst en tjänst, server etc och tilldela den en publik IP för extern åtkomst oavsett var den satt. 

Infrastrukturen var på plats, och vi hade byggt bort behovet av en central datahall för att kunna driftsätta våra kunders tjänster. Som en konsekvens blev systemet säkrare och otroligt svåra att hitta de geografiska positionerna, trafiken skeppas allt ifrån Microsoft Azure, AWS och lokala aktörer men även våra kunders egna internetanslutningar. 

ASYS lanseras

En av de viktigaste komponenterna till en äkta hybridmiljö var vår säkerhetsplattform. Den har funnits i flera år, men det dröjde 
lika länge innan vi ansåg att den var stabil nog att fungera med "The Grid".


Risk för elbrist och en större hotbild

Länge har vi kunnat leva i en global värld där möjligheter ser ut att vara oändliga. I skuggan av detta växte det fram en viss misstro mot vissa statliga aktörer och säkerhetsbilden förändrades. Med i vårt recept för framtiden, brist på el i Skåne och ett stundande NATO medlemskap som i sig innebär en större risk för cyberangrepp.

Till detta, regelverket för GDPR, NIS2, Cloud Act etc tillsammans med en allmän oro för driftsäkerhet och massövervakning innebär helt nya utmaningar som seglat upp som reella riskfaktorer att ta hänsyn till. 

Vår Datahall kör ASYS

Vi blir bland de första i Sverige, kanske i Norden till och med, att integrera vår Datahall med en cybersäkerhetsplattform out of the box, helintegrerad infrastruktur vars minsta beståndsdel passerar vår plattform. Ett omtag och ett nytt sätt att bedriva hosting, där cybersecurity är en standard.

Detta tillsammans med "The Grid" gör det möjligt att säkerställa driften och säkerheten för våra kunder på ett långt mer kostnadseffektivt sätt, hybridmiljö som spänner sig långt mer än de traditionella molnen kombinerat med lokal infrastruktur.


Ny hemsida!
Allt på en och samma plats