Neural Network - Inspirationskälla till "The Grid 2.0"

Hur vi kan minska behovet av beräkningskraft i våra tjänster

"The Grid" - Ett mini-internet


"The Grid" började som en teknisk konfiguration åt en kund som behövde komma åt samma server, fast från 2 helt olika platser, med olika internetleverantörer. 

Dessutom skulle denna server inte vara medveten om vilken väg in trafik kom ifrån. 

Grunden var lagd, byggdes ut till vår driftmiljö, och nu är den inte bara en lösning åt ett enskilt problem utan en hörnsten i vår infrastruktur.

Genom "The Grid" kan vi idag styra om vår nätverkstrafik hur vi vill och vart vi vill. IT-säkerhet börjar med en bra infrastruktur, vilket som standard, lösenord på allt, spårbarhet och absolut stenkoll på vad som faktiskt kan gå in och ut ur verksamhetens nätverk. 

Enkelt förklarat vad "The Grid" innebär idag är att samtliga tjänster och system ProjAlpha tillhandahåller ligger i enskilda noder och ifall något system utsätts för ett angrepp påverkar det inte några andra system. Inte en gigantisk brandvägg framför där allt sker fritt bakom, utan flera noder bakom den stora brandväggen.

Neurala nätverk


Detta tycker vi är så pass intressant att vi redan påbörjat utvärdera möjligheten att ta "The Grid" till en helt ny nivå. 

Möjligheten att dela upp ett system i färre beståndsdelar, i små klusternoder, spridda geografiskt med inbyggd High-Availability eller Failover.


ProjAlpha bygger egen Datahall
ASYS Cybersecurity blir en del av vår datahall