AI-hot - Vad innebär det i praktiken?

AI är likt en svart låda, vi vet knappt vad som sker där inne.

"AI är det största hotet" - det uttrycket har vi hört flertal gånger men vad innebär det egentligen och på vilket sätt kan AI utgöra ett hot, och vad för hot egentligen? 

Få har missat ChatGPT och dess förmåga att producera, interagera med och tolka diverse kommunikativa intryck.Vi kan få en juridiskt korrekt uppsats, felsökning av kod och även skicka en bild på en text vi inte förstår och få den uppläst, omskriven och begriplig. ChatGPT är en AI-LLM (Large Language Model), och otroligt många nya möjligheter har öppnats upp.


Samtidigt har vi på ProjAlpha dragit slutsatsen att vi människor inte längre står överst när det gäller digital information. Den kan manipuleras och förändras framför våra ögon, och det blir allt svårare att avgöra huruvida det är en människa eller en AI som tagit fram en text.


Vi ser med en viss oro, likt många andra, vad detta kommer att leda till. AI är ett verktyg, och en av utmaningarna framöver är dess skickliga programmeringsförmåga.


Stuxnet var en typ av virus som bland annat hade egenskapen att kunna förändra sig själv och sin egen signatur, vilket försvårade möjligheten att upptäcka det. En polymorfisk egenskap där vi inte kan förlita oss på att identifiera virus och skadliga angrepp genom signaturer. Här krävs bland annat beteendeanalys och avvikelseanalys. AI kan agera likt ett polymorfiskt virus och anpassa sig för att undvika upptäckt.


Vi är tyvärr redan där, och möjligheten att upptäcka denna typ av cyberattacker kräver någon form av analys med hjälp av AI och väldigt mycket analysdata.


Byte av VPN - NCSC rekommenderar
Norges cybersäkerhetscentrum rekommenderar att byta ut VPN-lösningar som är baserade på SSL/TLS.