Vi är inte beredda på detta!

AI har två sidor

OpenAI visar vägen framåt

 
Vi omfamnar AI-teknik, vi älskar att jobba med de nya verktygen som finns tillgängliga men, det är alltid ett men.

ChatGPT, vi får inte glömma Google Bards tidiga form, IBMs Watson och allt annat som dyker upp nu formar en ny framtid inom IT, och det går snabbt. Men det finns alltid två sidor av ett mynt, och vi jobbar mycket med konsekvensanalyser, vad innebär detta och hur kan det användas i ett mindre gott syfte?

För många år sedan varnade den tidigare säkerhetschefen på CISCO om att det största säkerhetshotet kommer att vara AI. Tanken på att en Terminator skulle dyka upp var inte vad man föreställde sig, utan de verktyg som nu börjar se dagens ljus.

De nordiska ländernas IT-säkerhet är i det närmaste uselt, såklart finns det undantag men generellt, usel. Det blir sällan bättre bara för att man tittar på en större verksamhet, snarare tvärtom. En aning snäv definition av vad IT-säkerhet innebär såklart, men i våra ögon gäller det att faktiskt kunna identifiera hot och händelser långt innanför den yttre muren, brandväggen. 

ChatGPT, en aktör att räkna med

Redan nu finns det flera exempel på hur man kan låta ChatGPT bygga upp ett angrepp där personen bakom inte behöver någon större förkunskap. 

Vad händer den dagen ett AI-drivet angrepp från insidan kan nyttja de möjligheter som exempelvis ChatGPT för med sig? Med vilka medel är det tänkt att upptäcka ett sådant angrepp?

Vi förberedde oss i det tysta

Vi kan väl försiktigt avslöja nu att mycket av de funktioner vi har lanserat har alltid haft ett inbyggt syfte, hur ska vi hantera de kommande hoten?

Vår IT-säkerhetsplattform ASYS, "The Grid" och infrastrukturprojekt (vår Datahall) har utgått från det värsta tänkbara och hur man ska kunna hantera en hotbild som du inte hinner reagera mot eller kan upptäcka. Den tekniska plattformen för att upptäcka säkerhetshot är vad vi uteslutande jobbar med, och vi har bra koll på vad som finns på marknaden. Kort och gott, vi är inte i närheten av beredda på vad som väntar.

Dessa nya hot innebär att en allvarlig utveckling börjar ta form, och än mindre används IT-säkerhet i någon större utsträckning idag bland företagen. ASYS Cybersecurity - Läckta lösenord
En notis är inte fel!