ASYS Cybersecurity - Läckta lösenord

En notis är inte fel!


Få notis ifall ditt lösenord har läckt


Vi har lagt ner mycket tid på att göra ASYS så användarvänligt som möjligt, vilket inte är så konstigt när vi hanterar flera miljoner händelser per dag.

En otroligt bra funktion vi har lagt till är att du får en notis ifall ditt lösenord kopplat till en epost har läckt ut. 

Skillnaden mot de befintliga tjänsterna som finns idag, vilka vi själva använder, är att vi integrerar det i vår plattform. Enhetliga system underlättar enormt när det handlar om säkerhetsincidenter. 

Nätfiske ÄR ett hot mot MFA inlogg (multifaktorautentisering)
Risken mindre men absolut inte borta - kanske farligare