Service & Installation

Nyckelfärdiga och kvalitetssäkrade helhetslösningar inom nätverk, larm och kameraövervakning


Larm & Automation

Våra kollegor har lång erfarenhet av larminstallationer, små som stora. Vare sig det gäller larmklass, skyddsklass eller enklare väsklarm får du som kund alltid en säkerhetslösning som du kan lita på. Skräddasy din säkerhetslösning eller kapa kostnader från din befintliga anläggning.

Serviceavtal

Ni med serviceavtal har alltid tillgång till vår kundportal och kan enkelt administrera era avtal utan att behöva vänta på att vi ska kontakta er. Ett avtal ska vara enkelt, transparent och fördelaktigt.

Infrastruktur & Nätverk

Vi genomför en tydlig projektering där kostnadseffektiva och säkra IT-lösningar enligt rådande standard är i fokus. Oavsett om det gäller det lilla kontoret eller komplexa kontorslösningar med geografisk spridda anläggningar ger vi er alltid den mest kostnadseffektiva lösningen.

Kameraövervakning

Ledord som kvalitetssäkrade leveranser och tjänster är något vi lever för. Våra kameraanläggningar projekteras med precision, noggrannhet och driftsäkerhet. Vi har lång erfarenhet av installationer som kräver 100% driftsäkerhet.

AI med videoanalys

En kameraanläggning som är autonom och berättar för dig vad som händer är nästa steg. Genom att kombinera olika scenario kan en kameraanläggning förhindra, uppmärksamma och identifiera incidenter per automatik.