Tjänster


Med Projalpha som partner kan du glömma IT eftersom vi kommer ihåg den åt dig.
Du får en modern och driftsäker IT-miljö anpassad efter företagets behov –
och en personlig tekniker som löser allt det praktiska, så att ni kan fokusera på det ni kan bäst.
Vi erbjuder olika tjänster från telefoni till avancerad IT-Säkerhet.

Cybersecurity - ASYS

Vi brinner för att ständigt utmanas och utveckla effektiva metoder att bekämpa hot inom IT-världen. Men handlar även om er som företag, det måste vara användarvänligt. Balansen mellan hög säkerhet och användarvänlighet är något som ständigt utvecklas och utvärderas. Vår säkerhetsplattform hjälper er att säkra er IT-miljö.
Besök ASYS

Kommunikationsplattform

Aldrig har vi varit mer uppkopplade än vad vi är idag. Genom att använda vår kommunikationsplattform kan vi förenkla er kommunikation, men även kryptera all kommunikation enligt rådande standard för att minska risken för ett dataläckage.

Aktiv IT-Övervakning

Driftsäkerhet innebär att hela er IT-miljö ska kunna krascha, men lika snabbt kunna återställas. Genom vår aktiva IT-övervakning hjälper vi er att säkra upp er IT-miljö genom en avancerad och proaktiv övervakning.

Iaas / SaaS

 Allt fler företag flyttar ut i molnet men allt för ofta innebär det oanade risker. Dessutom är det inte alltid rätt väg att gå. Vi hjälper er både med er egen servermiljö men även molnmigreringar. 

IT-Support & Konsult

Vi erbjuder självklart både support och konsulter.

Beslutsstöd & Dataanalys

 Vi kan data och hjälper er med BI-integration.

Projektledning & Kvalitetssäkring

 IT är en djungel, men vi vågar påstå att vägen fram går att hitta.

Aktiv IT-övervakning

 Driftsäkra IT-miljöer måste ske genom övervakning. Vi hanterar idag över 17'000 enskilda mätpunkter per automatik.

Larm och kameraövervakning med AI

 Både larm och kameraövervakning faller under IT och vi har jobbat i framkanten de senaste åren med den senaste tekniken.