ProjAlpha SOC - Helhetslösningen för din IT

 Cybersecurity, IT-övervakning, Hosting-plattform och egen Datahall

Hosting - SaaS / IaaS / VPS 

Allt fler företag flyttar ut i molnet men allt för ofta innebär det oanade risker. Dessutom är det inte alltid rätt väg att gå. Vi hjälper er både med er egen servermiljö men även med era molnmigreringar.


IT-Support & Konsult

Vi erbjuder både support och konsulter jour 24/7 ifall krisen väl är ett faktum.


Cybersecurity

Vi brinner för att ständigt utmanas och utveckla effektiva metoder att bekämpa hot inom IT-världen. Men handlar även om er som företag, det måste vara användarvänligt. Balansen mellan hög säkerhet och användarvänlighet är något som ständigt utvecklas och utvärderas. Vår säkerhetsplattform hjälper er att säkra er IT-miljö.

Aktiv IT-Övervakning

Driftsäkerhet innebär att hela er IT-miljö ska kunna krascha, men lika snabbt kunna återställas. Genom vår aktiva IT-övervakning hjälper vi er att säkra upp er IT-miljö genom en avancerad och proaktiv övervakning.

Kommunikation

Aldrig har vi varit mer uppkopplade än vad vi är idag. Genom att använda vår kommunikationsplattform kan vi förenkla er kommunikation, men även kryptera all kommunikation enligt rådande standard för att minska risken för ett dataläckage.

Egen Datahall

Vår Datahall är byggd enligt skyddsklass 3 som tillsammans med Cybersecurity -plattformen ASYS levererar en helt unik plattform. Nästan alla våra tjänster, funktioner och kunddata utgår från vår Datahall.

SOC-personal

För att komma i kontakt med rätt person direkt.

Informationsinhämtning

Våra uppdrag innebär att vi ibland behöver samla in och analysera information, stora mängder information från väldigt många källor. Vanligtvis sker detta internt av vår SOC-personal vid olika typer av intrång.