Vi kan data

Vi har byggt upp en gedigen erfarenhet bland våra konsulter och samarbetspartners. 

Kontakta oss

On-premises

Läs in er data och analysera på sekunder

Förbered er data för inläsning

I princip all er data kan läsas in och indexeras. Använder man flera olika system blir det ofta väldigt rörigt och tidsödande att sammanställa era KPI'er.

Ett BI-verktyg måste vara säkert

Tänk på att ert BI-verktyg innehåller all er affärsdata.

On-prem, ni äger datan

Ett On-prem BI-verktyg är varken dyrt eller komplicerat att använda. 

Flera alternativ

Vi jobbar med flera olika systemleverantörer och vilken som är lämplig att använda beror helt på hur er verksamhet ser ut.

Molnet

Kom igång snabbt

Snabb uppstart

Fördelen med en molnlösning är att man kan komma igång snabbt.

Skala och anpassa

Många molnleverantörer har redan BI-verktyg tillgängligt och underlättar en snabb implementering.

Machine Learning

Out-of-the-box lösning med primärt mål att detektera avvikelser och ta fram estimat.

Mängden information ökar exponentiellt


Vi hjälper er med informationshanteringen med kostnadseffektiva lösningar för att ni ska kunna få bättre beslutsunderlag till er verksamhet.

Kontakta oss

Vi har ett högvolymslager med stora lagerdifferenser. Genom att läsa in data från flera olika försäljningssystem kunde vi identifiera den stora felkällan på en eftermiddag. Tidigare hade vi analyserat excelblad efter excelblad utan att riktigt förstå varför.

CEO • Malmöbaserat företag

Vilka jobbar vi med?