ProjAlpha - IT & Cybersecurity

Med oss som IT-leverantör ingår alltid vår Cybersecurity -plattform ASYS och ProjAlpha SOC

Kundportal

 Låt oss ta hand om er IT och få tillgång till nyckelfärdiga lösningar, färdiga att användas direkt. Cybersecurity är en del av leveransen.

Aktiv IT-Övervakning

Driftsäkerhet innebär att hela er IT-miljö ska kunna krascha, men lika snabbt kunna återställas. Genom vår aktiva IT-övervakning hjälper vi er att säkra upp er IT-miljö genom en avancerad och proaktiv övervakning.

Projektledning & Kvalitetssäkring

 IT är en djungel, men vi vågar påstå att vägen fram går att hitta.

IT-Konsult

Våra duktiga konsulter finns tillgängliga 24/7.


Support & Service

En egen IT-avdelning innebär ofta stora kostnader och ställer höga krav på kompetens. Vi har stor erfarenhet av att kunna agera extern IT-avdelning.

Cybersecurity - ASYS

Vi brinner för att ständigt utmanas och utveckla effektiva metoder att bekämpa hot inom IT-världen. Men handlar även om er som företag, det måste vara användarvänligt. Balansen mellan hög säkerhet och användarvänlighet är något som ständigt utvecklas och utvärderas. Vår säkerhetsplattform hjälper er att säkra er IT-miljö.

Beslutsstöd & Dataanalys

 Vi kan data och hjälper er med BI-integration.

Policy & Rutiner

Incidenter, dokumentation och rutiner för att hantera en IT-miljö kan vara omfattande. Med våra kunniga konsulter hjälper vi er att ta fram de styrdokument ni behöver för er verksamhet.